A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KỊCH BẢN Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nhà trường

UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG MẦM NON PHONG VÂN

      Số:       /KB-MNPV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

         Phong Vân, ngày 07 tháng 08 năm 2021

                                                         KỊCH BẢN

 Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nhà trường khi có

 ca nghi nhiễm và ca nhiễm bệnh

 

Căn cứ công điện số: 05/CD-UBND ngày 02/5/2021 của UBND Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch;

 Căn cứ Công văn số: 980/UBND-VP ngày 07/5/2021 của UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ công văn số: 1163/UBND-YT ngày 25/5/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc thực hiện công điện số 11/CD-CTUBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố;

Căn cứ Công điện số: 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố  về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19;Công điện số 18/CĐ-UBND của chủ tịch UBND Thành phố;

Căn cứ vào tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 đã và đang diễn ra trên toàn thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. Đợt bùng phát dịch từ ngày 27 tháng 4 năm 2021  đến nay đã gây thiệt hại to lớn tới nền kinh tế của đất nước, ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng và sức khỏe của nhân dân hầu hết của 62 tỉnh thành.

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Trường Mầm non Phong Vân tiến hành chỉnh lý bổ sung phương án phòng dịch trong giai đoạn mới. Đồng thời, xây dựng kịch bản ở mức cao hơn khi nhà trường có trường hợp nghi nhiễm, hoặc nhiễm Covid-19 là cán bộ, giáo viên, nhân viên, khách hoặc là học sinh của nhà trường.

I. MỤC TIÊU:

Tăng cường khả năng sẵn sàng đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra; phấn đấu không để dịch xảy ra trong phạm vi nhà trường, nếu xảy ra hạn chế tối đa tỷ lệ mắc và tử vong.

II. YÊU CẦU:

Các ban ngành đoàn thể trong nhà trường, CBGV-NV và học sinh chủ động thực hiện tốt công tác công tác phòng, chống dịch; chủ động xây dựng các tình huống và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi có dịch xảy ra; đảm bảo thông tin đầy đủ kịp thòi về diễn biến dịch bệnh, và báo cáo về cấp trên kịp thời và chính xác, không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trong giai đoạn hiện nay, dịch bệnh dang diễn biến hết sức phức tạp.

 III. KỊCH BẢN GIẢ ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

A. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN TỚI CÔNG TÁC PHONG TỎA, CÁCH LY

1.Vị trí địa lý:

Trường trung tâm mầm non Phong Vân được xây dựng trên địa bàn xã Phong Vân, gồm hai khu, đó là khu Trung tâm thuộc Thôn Tân Phong 1 của Xã và khu lẻ thuộc thôn Vân Hội của xã.

Xung quanh nhà trường tiếp giáp với dân cư sinh sống. Đặc biệt Khu Trung tâm tiếp giáp với nhà Văn hóa thôn và đường chính của xã Phong Vân.

2. Tình hình dân sinh

Đa số các hộ dân đều sinh sống tiếp giáp với nhà trường, nên khi có diễn biến bất thường về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường thì đây có lẽ là yếu tố nguy cơ lây nhiễm cao.

B. KỊCH BẢN CỤ THỂ:

1. Kịch bản 1: Khi có trường hợp nghi nhiễm là cán bộ, giáo viên, nhân viên, khách, học sinh đang có mặt tại trường.

Nghi nhiễm là các trường hợp nghi ngờ dương tính- nghi ngờ là F0, nghi ngờ tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh- nghi ngờ là F1.

Triển khai theo các bước sau:

Bước 1: Khoanh vùng, cách ly

- Ngay lập tức khoanh vùng cách lý tại chỗ, không cho phép cán bộ, giáo viên nhân viên ra vào khu vực đang có người nghi nhiễm (cách ly tầng, khu hiệu bộ, khu phòng học của học sinh, tốt nhất là khóa cổng trường lại, nội bất xuất, ngoại bất nhập và chờ chỉ đạo của ban phòng dịch nhà trường)

- Di chuyển người nghi nhiễm tới khu vực cách ly, tốt nhất nên chuyển tới góc y tế của nhà trường.

- Báo ngay với trạm y tế địa phương để được hướng dẫn.

- Triển khai thực hiện đúng theo hướng dẫn của y tế địa phương.

Bước 2: Khử khuẩn    

- Tiến hành khử khuẩn khu vực khoanh vùng và khu vực có người nghi nhiễm di chuyển qua.

- Thông báo với Ban phòng dịch địa phương để được khử khuẩn.

Bước 3: Triển khai các bước khi xác định rõ trường hợp nghi nhiễm

- Trường hợp xác định F0 là cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường thì thực hiện như kịch bản 2 (Kịch bản khi nhận được thông báo có F0 là cán bộ giáo viên, nhân viên, khách đã tới làm việc tại nhà trường).

- Trường hợp xác định F0 là học sinh của nhà trường thì thực hiện như kịch bản 3 (Kịch bản khi nhận được thông báo có F0 là học sinh của nhà trường).

- Trường hợp xác định F1 thực hiện như kịch bản 4 (Kịch bản khi nhận được thông báo có F1 là cán bộ, giáo viên, nhân viên hoặc học sinh của nhà trường).

2. Kịch bản 2: Khi nhận được thông báo có F0 là cán bộ, giáo viên, nhân viên, khách  đã đến làm việc tại nhà trường.

Triển khai theo các bước sau:

Bước 1: Xác định thông tin ban đầu và thông báo tới các bên hữu quan.

- Ngay lập tức xác định sơ bộ thời gian và lịch làm việc của nhà trường (thời gian có mặt tại nhà trường, khu vực làm việc...)

- Khẩn trương thông báo thông tin với Ban truyền thông và y tế địa phương.

Bước 2: Truy vết F1, F2    

- Thông báo tới các cá nhân liên quan trong nhà trường để yêu cầu xác định F1, F2.

- Các cá nhân liên quan thông báo cho ban giám hiệu, Ban phòng dịch nhà trường các trường hợp là F1, F2 ( nếu có).

- Lập danh sách F1, F2 dựa trên 03 nguồn:

+ Thông tin của người bệnh

+ Nguồn báo cáo của cá nhân.

+ Từ các biện pháp kỹ thuật- camera; Bluzone ( nếu có)

Bước 3: Hướng dẫn cách ly đối với F1

Chia làm 02 trường hợp

- Trường hợp F1 đang làm việc tại nhà trường.

Cán bộ y tế hướng dẫn các trường hợp F1 đang làm việc tại trường xuống cách ly tạm thời tại phòng Thư viện tầng 1 khu nhà 03 tầng  và chờ hướng dẫn của y tế địa phương.

- Trường hợp F1 đang không làm việc tại nhà trường.

Thông báo và yêu cầu họ không di chuyển, không tiếp xúc gần với người khác và đề nghị thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn.

Bước 4: Hướng dẫn cách ly đối với F2

Chia là 02 trường hợp

- Trường hợp F2 đang làm việc tại nhà trường:

Yêu cầu cách ly tại chỗ. Thông báo với y tế địa phương để được hướng dẫn. Hướng dẫn về nhà để tự cách ly và chủ động thực hiện các yêu cầu của y tế địa phương.

- Trường hợp F2 đang không làm việc tại nhà trường:

Yêu cầu hạn chế di chuyển, tự cách ly tại nhà và chủ động thông báo cho y tế địa phương.

Bước 5: Vệ sinh khử khuẩn

- Tiến hành khoanh vùng các khu vực làm việc của các trường hợp F0, F1 để vệ sinh khử khuẩn.

- Hàng ngày khử khuẩn các khu vực dùng chung

Bước 6: Theo dõi F1, F2

- Hàng ngày cập nhật thông tin của F1, F2.

- Đối với các trường hợp F1 trở thành F0 thì thực hiện từ quy trình bước 1.

3. Kịch bản 3: Khi nhận được thông báo cóa F0 là học sinh của nhà trường:.

Triển khai theo các bước sau:

Bước 1: Xác định thông tin ban đầu và thông báo tới các bên hữu quan.

- Ngay lập tức xác định sơ bộ thời gian, lịch học và khu phòng học của học sinh và thông báo cho cán bộ y tế nhà trường

- Thông báo thông tin tới  y tế địa phương và BCPD của xã

Bước 2: Truy vết

- Tạm thời cách ly khu phòng học có F0 học tập để chờ hướng dẫn của y tế địa phương.

- Lập danh sách F1, F2 dựa trên 03 nguồn:

+ Thông tin của người bệnh

+ Nguồn báo cáo của cá nhân.

+ Từ các biện pháp kỹ thuật- camera; Bluzone ( nếu có)

Bước 3: Hướng dẫn cách ly đối với F1

Chia là 03 trường hợp

- Trường hợp F1 là cán bộ đang làm việc tại nhà trường:

Cán bộ y tế hướng dẫn các trường hợp F1 đang làm việc tại trường xuống cách ly tạm thời tại phòng Thư viện ( giáp phòng y tế) tầng 01 khu nhà 03 tầng  và chờ hướng dẫn của y tế địa phương.

- Trường hợp F1 đang không ở nhà trường:

Thông báo và yêu cầu không di chuyển, không tiếp xúc gần với người khác và đề nghị thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn.

- Trường hợp F1 là học sinh đang học tại nhà trường:

Cán bộ y tế hướng dẫn các trường hợp F1 đang học tập tại trường cách ly tạm thời tại phòng Thư viện ( giáp phòng y tế) tầng 01 khu nhà 03 tầng  và chờ hướng dẫn của y tế địa phương.

Bước 4: Hướng dẫn cách ly đối với F2

Chia là 03 trường hợp

 - Trường hợp F2 đang làm việc tại nhà trường:

Yêu cầu cách ly tại chỗ. Thông báo với y tế địa phương để được hướng dẫn. Hướng dẫn về nhà để tự cách ly và chủ động thực hiện các yêu cầu của y tế địa phương.

- Trường hợp F2 đang không làm việc tại nhà trường:

Yêu cầu hạn chế di chuyển, tự cách ly tại nhà và chủ động thông báo cho y tế địa phương.

- Trường hợp F2 là học sinh đang học tại nhà trường:

+ Yêu cầu cách ly ngay tại phòng học, thông báo với y tế địa phương để được hướng dẫn.

+ Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương bố trí hỗ trợ ăn và điều kiện sinh hoạt trong thời gian cách ly.

Bước 5: Vệ sinh khử khuẩn

- Tiến hành khoanh vùng các khu vực làm việc của các trường hợp F0, F1 để vệ sinh khử khuẩn.

- Hàng ngày khử khuẩn các khu vực dùng chung

Bước 6: Theo dõi F1, F2

- Hàng ngày cập nhật thông tin của F1, F2.

- Đối với các trường hợp F1 trở thành F0 thì thực hiện từ quy trình bước 1.

4. Kịch bản 4: khi nhận được thông báo có F1 là cán bộ, khách đã đến trường làm việc, học sinh đã học ở nhà trường.

-  Đối với F1 là cán bộ, giáo viên, nhân viên, khách đã đến trường làm việc thực hiện lần lượt các bước 2, 4, 5, 6 trong kịch bản 2.

- Đối với F1 là học sinh học tại nhà trường thì thực hiện lần lượt các bước 2, 4, 5, 6 trong kịch bản 3.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT:

1. Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 của nhà trường

- Hiệu trưởng:  Trương Thị Thúy Thu

- ĐT: 0372 617 538

2. Bộ phận y tế nhà trường

- Cán bộ y tế: Bà Trần Mỹ Nhung

- ĐT: 0942 958 444

3. Trạm y tế xã Phong Vân.

- Trạm trưởng: Ông Đỗ Xuân Thành – Phó ban phòng chống dịch Covid -19 của địa phương.

- ĐT: 0936 326 095

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban chỉ đạo thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Xây dựng kịch bản các tình huống, triển khai và phân công cụ thể tới các thành viên Ban chỉ đạo.

Nhân viên y tế tham mưu Ban giám hiệu, ban chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng khi có các tình huống xảy ra.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của ban chỉ đạo.

Phối hợp với trạm y tế xã và TTYT huyện:

- Tổ chức khoanh vùng điều tra, xử lý không để dịch lan rộng

- Tổ chức tuyên truyền các hoạt động phòng chống dịch trong trường học

Thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định

Trên đây là  Kịch bản trong công tác phòng chống dịch covid-19 tại nhà trường. Đề nghị các bộ phận nghiêm túc thực hiện./.         

                                                     

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT      để báo cáo                                   

- Ban chỉ đạo xã

- Thành viên BCD, y tế, các bộ phận (để t/h)

- Trạm y tế (để phối hợp t/h)

- Lưu VT; YT.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trương Thị Thúy Thu

 

 

                                                                

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Như Duyên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 33
Hôm qua : 33
Tháng trước : 3.357